Haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met het affectieve intermenselijke contact en het gevoelsleven. De hulpverlening op haptonomische basis is gericht op het laten ontdekken van mogelijkheden tot zelfhulp en zelfordening door het aanspreken van de natuurlijke vermogens van de mens. De haptonomie streeft ernaar mensen aan te spreken op hun gevoelsleven. Ieder mens is van nature in aanleg gericht op gevoelsmatig contact, op de ontmoeting met de medemens. Heel je leven, vanaf de moederschoot, doe je zowel positieve als negatieve gevoelservaringen op. Deze worden in je lichaam opgeslagen. Op deze wijze bevat ons lichaam een bron van informatie die voor onze geest veelal onbewust gebleven is. Door de manier waarop we ons lichaam beleven en ons bewegen, geven we uiting aan wie we door al onze ervaringen heen geworden zijn.
Als we goed in contact zijn met onszelf ‘weten’ we heel goed wat goed voor ons is en wat niet.

Veldman Frans R. (2004) In contact zijn. Van Gorkum Assen