Welkom

Namens Elly Kluytmans

Haptonomie Praktijk: De Basis

Vanaf 3 maart 2021 is de praktijk weer open. Het is super fijn weer aan de slag te kunnen, om u te ondersteunen bij: Het leren goed te voelen, hier naar te leren handelen, zodat u zich beter gaat voelen.

Op basis van vertrouwen
Mogen zijn wie je bent
Zodat je mag worden wie je bent              
Op jouw manier en in jouw tijd

 Copyright: Tekst of afbeeldingen op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.