Welkom

Namens Elly Kluytmans

Haptonomie Praktijk: De Basis

I.v.m. het corona- virus vraag ik het volgende van jou: zie Praktijkinformatie/ Contact.

Op basis van vertrouwen
Mogen zijn wie je bent
Zodat je mag worden wie je bent              
Op jouw manier en in jouw tijd

 Copyright: Tekst of afbeeldingen op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.