Welkom

Namens Elly Kluytmans

Op basis van vertrouwen
Mogen zijn wie je bent
Zodat je mag worden wie je bent
Op jouw manier en in jouw tijd

Copyright: Tekst of afbeeldingen op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.